Πλαγιάρι

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΕΚΑ 3ΟΡΟΦΩΝ ΜΕΖΟΝΕΤΩΝ

2000-2002

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή 10 πολυτελών τριόροφων μεζονετών αντιπαροχή στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης.