Πολύκαστρο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

2010

Μεμονωμένες εργασίες στο εσωτερικό διώροφης κατοικίας στο Πολύκαστρο Κιλκίς όπως, θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές πόρτες, κατασκευή κουζίνας και ντουλάπες, σταμπωτό δάπεδο στο υπόγειο και δημιουργία w.c. Επίσης καθαιρέσαμε μια ισόγεια κατοικία στον περιβάλλοντα χώρο, διαμορφώθηκε κατάλληλα με μπετά και κατασκευάστηκαν σταμπωτά δάπεδα.