Χαλκιδική

ΚΑΛΥΒΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

2019

Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή 2 κατοικιών σε συγκρότημα στις Καλύβες Χαλκιδικής. Η μια κατοικία είναι ισόγεια με μεγάλο περιβάλλον χώρο και η δεύτερη είναι σε όροφο. Το έργο περιλάμβανε εργασίες όπως, γκρεμίσματα, χτισίματα, σοβατίσματα, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, τοιχοποιίες από διπλή γυψοσανίδα με μόνωση πετροβάμβακα, κούτελα και οροφές από γυψοσανίδες, εσωτερικές πόρτες, εξωτερικά κουφώματα pvc, θωρακισμένες πόρτες, κλιματισμό, τσιμεντοκονίες, υπερύψωση δαπέδου, μονώσεις περιμετρικά, τοποθέτηση δαπέδων, πατητές τσιμεντοκονίες, μπετά και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, υγρομόνωση δώματος, κατασκευή w.c. και κουζίνες, βαφές κ.α.