Θεσσαλονίκη

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

2016

Μετατροπή διαμερίσματος σε Ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλάμβανε εργασίες όπως, , γκρεμίσματα, σοβατίσματα, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, δίκτυα, γυψοσανίδες, πόρτες από τζάμι, κλιματισμό, τσιμεντοκονίες, τοποθέτηση δαπέδων,  κατασκευή επίπλων, ανακαίνιση μπάνιου, βαφές κ.α.