Λαγκαδάς

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΤΑΡΙ