Νυμφόπετρα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

2013

Μελέτη επίβλεψη και κατασκευή ισόγειας μονοκατοικίας στο χωριό Νυμφόπετρα. Η κατοικία καθαιρέθηκε ολόκληρη εκτός της πλάκας επι εδάφους και ξαναχτίστηκε από την αρχή. Το έργο περιλάμβανε εργασίες όπως, γκρεμίσματα, χτισίματα, σοβατίσματα, υδραυλικά, ηλεκτρομηχανολογικά, τοιχοποιίες, σκεπή και στέγαστρα, κούτελα και οροφές από γυψοσανίδες, εσωτερικές πόρτες, εξωτερικά κουφώματα pvc, θωρακισμένη πόρτα, τσιμεντοκονίες, τοποθέτηση δαπέδων, διαμόρφωση αυλής, μπετά περίφραξης και κάγκελα, κατασκευή w.c. και κουζίνας, βαφές κ.α.